SÀN NHỰA GALAXY:

SÀN NHỰA THỤY ĐIỂN IDE CÓ HÈM KHÓA:

SÀN NHỰA THỤY ĐIỂN IDE DÁN KEO: